Инициативен комитет за чист въздух в Благоевград с отворено писмо

Отворено писмо от Инициативен комитет за чист въздух в Благоевград

Разочаровани, жители на Благоевград, изразяват разрочарованието си от проведената работна среща за справяне с мръсния въздух в Благоевград.
Задават се и конкретни въпроси, а именно:
1. Кои от краткосрочните мерки са изпълнени и как се оценява ефектът от тяхното изпълнение?
2. Кои от краткосрочните мерки не са изпълнени и защо и как ще бъде компенсирано тяхното неизпълнение до края на действие на програмата?
3. За изпълнението на голяма част от краткосрочните и средносрочните мерки са заложени средства от общинския бюджет, какви средства и за кои дейности са заложени в общинския бюджет за 2020-та година, в какви конкретни срокове ще бъдат изпълнени и кой отговаря за тяхното наблюдение?

И още три точки.

Цялото протесно писмо можете да видите тук: Otvoreno pismo 17.02.20200001

Pin It