Отрицателен прираст на населението в Гоце Делчев

Отрицателен е естественият прираст на населението в гр. Гоце Делчев за първото полугодие на 2012-та година. В регистрите за раждане на община Гоце Делчев за първите шест месеца на годината са съставени общо 322 акта. От тях родените деца в МБАЛ „Иван Скендеров” Гоце Делчев са 291, а 31 са пресъставените актове на деца, които са родени в чужбина.

Родените за първото полугодие на 2012-та година жители на град Гоце Делчев са 71 на брой. Родените по кметства в общината са: село Буково – 4, село Брезница – 16, село Корница – 10, село Лъжница – 8, село Борово – 3, село Баничан – 3, село Мусомища – 8, село Господинци – 3.

Съставените актове за смърт за първите шест месеца на годината в община Гоце Делчев са 148 на брой, а пресъставен акт за смърт е 1. Починалите жители на град Гоце Делчев за първото полугодие на 2012-та година са 114. Починалите по кметства в общината са: село Буково – 1, село Брезница – 9, село Корница – 6, село Лъжница – 3, село Борово – 6, село Баничан – 4, село Мусомища – 6, село Господинци – 2.

Данните показват, че прирастът на населението в град Гоце Делчев е отрицателен, тъй като родените са 71 на брой, а починалите жители са 114.

За първите шест месеца на 2012-та година в община Гоце Делчев са съставени 52 броя актове за сключен граждански брак. От тях пресъставените актове за сключен брак в чужбина са 11. Най-предпочитани месеци за сватба са май и юни, когато е имало общо 27 на брой сватби. Сключените бракове по кметства за първото полугодие на 2012-та година са: село Буково – 2, село Брезница – 6, село Корница – 1, село Лъжница – 2, село Господинци – 3. От началото на годината до момента няма все още сключени бракове в селата Борово, Баничан и Мусомища.

Pin It