Отпускат пари за ремонт на граничните пунктове „Кyлaтa” и „Злaтapeвo”

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.

Средствата, които са в размер на 22 853 600 лв., се предоставят по бюджета на Агенция „Митници“.

С тях ще бъде изградена и подобрена инфраструктурата на територията на ГКПП Златарево, ГКПП Калотина и ГКПП Кулата, за да отговаря на необходимите изисквания за качество и да се облекчи преминаването на икономическите субекти и физическите лица.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.

Pin It