Отменя се авиоборбата срещу боровата процесионка в района на ДГС Петрич

Отменя се въздушното пръскане срещу боровата процесионка по иглолистни гори в землищата на селата Долна Рибница, Гега и Долна Крушица, в района на „Държавно горско стопанство Петрич”.

Това е заключението на специалисти от Лесозащитна станция София след извършено по-рано този месец контролно лесопатологично обследване на терен в предвидените за авиоборба общо 2134 дка горски площи.

При теренното обследване, проведено с участието на служители на РДГ Благоевград, ЮЗДП и „ДГС Петрич”, са открити единични първични гнезда и яйчени пръстенчета на борова процесионка.

Не се очаква силно обезлистване на боровите дървета тази есен, поради което специалистите от ЛЗС София отменят прогнозираната авиоборба.

Pin It