Отмениха 17-то издание на фестивала „Малешево пее и танцува”

Във връзка с провеждането на XVII-то издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува”, заложен в Културния календар на община Струмяни за периода 23, 24 и 25 октомври 2020г в с. Микрево, от община Струмяни информират, че предвид необходимостта от своевременна широкомащабна организация за неговото реализиране с участието на международни групи и състави, навременна логистика и подготовка, предвид динамичната ситуация и непредсказуеми промени в епидемиологичната обстановка, наблюдаваща се в България и в целия свят и с идеята да бъдат спазени всички въведени превантивни мерки за запазване здравето, изданието на Международния фестивал за 2020 година ще бъде анулирано и ще продължи подготовката за издание 2021 г. с идеята то да се проведе в по – безопасна среда.

Pin It