Отличиха най-сладкодумния разказвач в симитлийското училище

В Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Симитли се проведе открит урок по български език и литература с учениците от V Б клас. Темата беше: „Приказките нямат младост и не стареят”.

Встъплението на урока бе направено от главния учител по български език и литература -Ангелина Василева, която изтъкна ролята на приказките в живота на хората, и задълбочено, и мотивирано постави целите на урочната единица: да се усъвършенстват разказваческите умения на петокласниците, да се възпита у тях любознателност към приказката, да се придобият знания, умения и навици за разграничаване на нравствените и естетическите стойности и категории.

Водещите – Ива Златанова и Васил Достинов, въведоха публиката в света на приказките за Хитър Петър, като умело водеха диалог със своите съученици. Атракция предизвика гатанката („Докато майката слабее, детето дебелее.” Що е то?), зададена от водещия към публиката.

Ива и Васко, прекрасни и артистични, вдигнаха завесата на сцената, като обявиха началото на конкурса „Най-сладкодумен разказвач на приказка за Хитър Петър”. На фона на добре подредена битова изложба (родопски одеяла, китеник, кърпи, женска народна носия, терлици, цървули) и на стая в старинен народен стил се изявиха най-добрите разказвачи от класа – Илиян Атанасовски, Василена Стефанова, Християна Христова, Кристияна Петрова, Александър Корольов и Леонардо Петров.

Състезанието протече много динамично и емоционално и за разказвачите, и за журито, и за публиката. Със своите артистични умения и разказваческа дарба петокласниците успяха да впечатлят и затруднят журито, което по предварително изработени критерии трябваше да избере най-добрите. Отличен бе и най-сладкодумният разказвач – Леонардо Петров. Той взе и голямата награда, а всички останали ученици получиха грамоти за участието си в конкурса.

Груповата дейност на класа приключи с представяне на илюстрации на образа на Хитър Петър, на епизод от приказката и извличане на поуки от текстовете.

В урока бе включена и работата на класа по двумесечния проект „Сладкодумни страници” – Сборник с вълшебни приказки, пословици, поговорки и гатанки на учениците от V Б клас. Те успяха да сътворят своите вълшебни приказки и да съберат поговорки, пословици и гатанки, предадени от бабите и дядовците им. Кулминационен момент в открития урок бе и разглеждането на излезлия от печат сборник. Издаването му е още едно доказателство за живия интерес, за любознателността и любовта на учениците към народното творчество.

Интерактивната класна стая, иновативните методи (групова работа, презентиране, проектна дейност), съчетани с подходящи дидактични средства и междупредметни връзки, допринесоха за реализирането на един добре структуриран урок.

„Приказките нямат младост и не стареят”, защото са възникнали в далечното минало, но са обичани в днешно време не само от децата, но и от възрастните хора. Както казва Елин Пелин, те „…са за това – да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек”.

Възхитени от артистичния талант и разказваческата дарба на петокласниците, ръководството на училището и гостите дадоха отлична оценка за положения труд както на преподавателя, така и на учениците.

Pin It