Откриват обновената сграда на Пето СУ “Георги Измирлиев” в Благоевград

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов ще открие обновената по проект сграда на Пето СУ “Георги Измирлиев” в Благоевград.Церемонията ще се състои на 17 януари 2020г., от 11:00 часа.

Обновена и модернизирана е материално-техническата база в училището, като е подменена изцяло отоплителната инсталация, ремонтирани и обновени са класните стаи, коридорите и стълбищните клетки, подменена е изцяло подовата настилка, ремонтирани са санитарните помещения, подменено е осветлението в коридорите.

Ремонтирана и възстановена е пожаро-известителната система в училището. Осигурен е достъп до етажите в сградата на хора с увреждания.

Всички класни стаи в училището са обзаведени с ново ученическо оборудване. Доставени са мултимедийни проектори и компютри.