Откриха обновената сграда на Пето СУ „Георги Измирлиев“ в Благоевград

Кметът на община Благоевград Румен Томов откри обновената и модернизирана сграда на Пето СУ „Георги Измирлиев“. Събитието се състоя днес от 11,00 часа. На церемонията присъстваха секретарят на община Благоевград Мария Стойнева, директорът на Пето СУ „Георги Измирлиев“ Мария Котева, гости, учители и ученици.

Обновена и модернизирана е материално-техническата база в училището, като е подменена изцяло отоплителната инсталация, ремонтирани и обновени са класните стаи, коридорите и стълбищните клетки, подменена е изцяло подовата настилка, ремонтирани са санитарните помещения, подменено е осветлението в коридорите.

Ремонтирана и възстановена е пожаро-известителната система в училището. Осигурен е достъп до етажите в сградата на хора с увреждания.

Всички класни стаи в училището са обзаведени с ново ученическо оборудване. Доставени са мултимедийни проектори и компютри.

 

Pin It