От днес влиза в сила забраната за улов на риба в размножителния период

Със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, се забранява уловът на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите

От 15 април до 31 май през тази година ще е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина.

За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 май до 15 юни 2019 г.

От 15 април до 15 май 2019 г. включително е забранен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав. В същия период е забранен и улова на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

Забранен е и уловът на калкан във водите на Черно море през периода от 15 април 2019 г. до 15 юни 2019 г. включително, съгласно Регламент (ЕС) 2018/2058 на Съвета от 17 декември 2018 година за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2019 година в Черно море.

Припомняме, че глобата при нарушение на забраната на риболов в размножителния период е между 1500 и 3000 лв.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. В област Благоевград това са:

– Баластриера „Бистрака” – под моста за с. Покровник;
– яз. „Бели брег” – гр. Сандански;
– водоем “Попарица” – с. Блатска, общ. Хаджидимово;
– водоем “Помпата” – с. Първомай, общ. Петрич;
– първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;

Pin It