Осигуряват допълнително обучение за изоставащите ученици

Осигуряват допълнително обучение за изоставащите ученици.Часовете ще са по различни предмети, според индивидуалните нужди и ще се провеждат в над 1500 училища с деца от уязвими групи, но също и в такива с много отсъствия и ниски образователни резултати. Обученията ще се провеждат по проект, наречен „Подкрепа за успех“, който започва днес. По него ще се помага на учениците и в избора на професия, ще се насърчават и различни междуучилищни дейности.

Обученията ще обхванат 120 хиляди ученици, предимно в началните класове, като на 47 хиляди от тях ще се помага и в избора на професия, информира Дарик.

10 500 учители ще бъдат научени да разпознават отрано децата, които срещат затруднения в ученето.

Допълнителната помощ ще се оказва в рамките на целодневната организация, но също и в почивните дни и през ваканциите, обясни зам.-министърът на образованието Деница Сачева.

15% от стойността на проекта ще бъдат насочени към занимания по интереси, предимно с областта на природните науки, дигитални учения, технологиите, изкуствата, но също и на гражданското и екологичното образование и здравословния начин на живот.

Стойността на проекта е близо 130 млн. лв. и ще се осъществява в продължение на 2 години и половина.

Pin It