Осем фирми са проверени заради пяната в река Струма

Излязоха резултатите от водните проби от река Струма, взети на 12 юни след подадения сигнал за пяна в коритото на река Струма, съобщиха от РИОСВ- Перник. Измерените на място след сигнала показатели – рН, ел. проводимост, разтворен кислород и температура не са показали превишение на нормите. Очакват се резултатите от пълния анализ на пробите.

С цел установяване източника на замърсените води експерти на РИОСВ – Перник и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” са извършили проверки на осем индустриални обекти в района, където минава бетоновият колектор, от който е изтекла бялата пяна.

При една от проверките – на фирма с дейност производство на козметика, не е представен договор с ВиК-оператора за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Дадени са предписания на дружеството и на ВиК – Перник за предоставяне на информация и схеми за отвеждането и пречистването на отпадъчните води, формирани от дейността на дружеството.

Pin It