Организират колопоход под надслов „Здраве и спорт за децата на Струмяни“

По случай отбелязването на Празника на Община Струмяни през месец aприл 2019 година и във връзка с изпълнението на годишната програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни, Общинска администрация и МКБППМН организират колопоход под надслов: „Здраве и спорт за децата на Струмяни“ на 03.04.2019 г. (сряда).

Колопоходът е с маршрут – с. Илинденци /площада/ – с. Струмяни /площада пред общината/ – с. Микрево /централен площад/ – с. Драката – с.Микрево /централен площад/.

Програма на събитието:

10:00 ч. – Тръгване на велосипедисти от с. Илинденци . Децата след инструктаж за безопасност ще бъдат придружени от обществени възпитатели и ръководители.

10:30 ч. – Групата от велосипедисти преминава през площада пред сградата на Община Струмяни, където се е сформирала друга група с деца от с. Струмяни.

11:00 ч. – Групата преминала през площада пред община Струмяни тръгва и преминава през с. Микрево, където е събрана третата група велосипедисти от с. Микрево и с. Драката.

11:15 ч – Всички велосипедисти след инструктаж се отправят на колопоход до с. Драката и обратно до площада на с. Микрево.

12:30 ч. – 13:30 ч. – На площада на с. Микрево децата ще покажат майсторство при каране на велосипед в различни дисциплини.

13:30 ч. – Награждаване на победителите във велосипедните игри.

Pin It