Tуристи се запознават с уникалната природа на Национален парк „Рила“ чрез образователни посещения

Две организирани групи, интересуващи се от природните дадености и съхранените естествени екосистеми в Национален парк „Рила“ и резерватите в него, посетиха защитената територия през уикенда. Едното посещение с образователна цел бе свързано с резерват „Парангалица“. Там екип от специалисти в австрийска фирма се запознаха с характеристиките, значението, проблемите и опазването на вековните гори и горските екосистеми в България.

Ръководител на групата бе доц. Момчил Панайотов, преподавател в катедра „Дендрология“ при Лесотехнически университет в София, посветил научната си работа на проучването на природните нарушения и естествената динамика в горите в резерват „Парангалица“.

Националният парк беше посетен и от гимназисти и преподаватели от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Те проведоха екскурзия с познавателна цел по предложена от ДНП „Рила“ и Регионалното управление на образованието в Благоевград програма, свързана с популяризирането на защитената територия, биоразнообразието и забележителностите, правилата за поведение в парка, туристическите маршрути. По протежението на специализирания еко-маршрут от местността „Карталска поляна“ до хижа „Македония“ младите природолюбители научиха интересни факти за дивата природа в парка и резерватите в него, естествено функциониращите екосистеми и специфичния ландшафт на защитената територия.