Официално откриха две ремонтирани улици и воден резервоар в Разложко

Улица „Пета“ и компактен резервоар в с. Баня, както и нов участък от ул. „Черна река“ бяха официално открити днес. Извършен бе и ремонтът на ул. „Пета“, който обхваща цялото улично платно и тротоарите. Ремонтните дейности ще допринасат за повишаване качеството и условията на живот и работа на местното население.

Община Разлог изгради и помпена станция с черпателен резервоар и довеждащи водопроводи. Монтирани са водомери за измерване на ползваните водни обеми и за определяне на техните характеристики на устието на всеки водоизточник.  Чрез проекта Община Разлог подобри качеството и общото състояние на инфраструктурата за управление и пренос на наличните ресурси от топла минерална вода от находище „Гулийна баня“ в с. Баня.

Днес бе открит и нов участък от ул. „Черна река“ в Разлог. Ремонтните дейности придадоха красив облик и удбство на жителите на града.

На церемонията присъстваха д-р Мария Копанарова-председател на ОбС-Разлог, зам.-кмета по социалните дейности инж. Венцислав Гърменов, представители на фирмите-изпълнители на обектите, на хотелите в с. Баня, жители на двете населени места.


Pin It