Очаква се повишение на речните нива в Югозапада

През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорски басейн са се повишили незначително или са останали без съществени изменения, съобщават от МОСВ. Регистрираните колебания на речните нива са от -14 см до +22 см.

Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Струмешница праи с. Струмешница  и на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево е около прага за високи води.

Днес и утре (23 и 24.01) речните нива в басейна ще се повишават в резултат на валежи, като по-значителни ще са повишенията във долните части от водосборите на р. Струма, р. Места и р. Доспат.

През нощта на 24 срещу 25 временно речните нива във водосбора ще се понижават.

На 25.01 речните нива в долните части от водосборите на р. Струма и р. Места отново ще се повишават в резултат на валежи. На 26.01 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на валежи повишения ще има в долните течения на основните реки.

Pin It