Обучение на класни ръководители в Благоевград

На 18 и 19 ноември 2019 г. се проведе обучение на класните ръководители на 12 – тите класове от област Благоевград в голямата хорова зала на НХГ”Св.Св. Кирил и Методий” . Поводът е Националната образователна кампания за ученици  „Моето първо работно място” , която продължава и през  учебната 2019/2020г. на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Обучени бяха 105 класни ръководители на 12 клас от регион Благоевград, които ще получат удостоверение по ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права”.Те от своя страна ще проведат обучения на завършващите 12-ти клас ученици в час на класа в рамките на 10 учебни часа.

Целта на кампанията е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища, да се улесни преходът от училище към пазара на труда , да се подпомогне кариерното развитие на учениците и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място.

Pin It