Публично обсъждане на бюджета на община Струмяни ще се проведе днес

За осигуряване публичност и прозрачност в управлението на местните финанси, кметът на община Струмяни г-н Емил Илиев кани всички заинтересовани лица да вземат участие в Публичното обсъждане на проекта на бюджета на община Струмяни за 2013 г.

Обсъждането ще се проведе днес от 17:00 часа в залата на Народно читалище “Будител” – с. Струмяни и от 18:00 часа в залата на Народно читалище “Братя Миладинови” с. Микрево.

Свои предложения, мнения и препоръки, свързани с бюджет 2013 г. може да представите на общественото обсъждане.Вижте повече

Pin It