Община Симитли – образец за социална грижа за най-рисковите социални групи

Заместник министърът на труда и социалната политика даде дума за подкрепа за надграждане и усъвършенстване на социалните услуги в община Симитли. Зам.-министър Лазар Лазаров бе на работна среща в Симитли по покана на народния представител Стефан Апостолов.

Със заместник министъра бе и директорът на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова. Още в началото на срещата Петкова анонсира, че община Симитли винаги е била активна в грижите си за уязвими групи и предоставянето на социални услуги, споделяйки опита си от работата като директор на регионалната служба „Социално подпомагане“ Благоевград. Заместник министър Лазаров призна, че Симитли може да бъде модел за общински политики в социалните грижи.

Домакинът на срещата, кметът на общината Апостол Апостолов покани зам.министъра на предстоящото скоро откриване на новия център за настаняване от семеен тип в село Железница. Там, по проект „Красива България“ ЦНСТ, сградата на бившата детска градина, променя предназначението си. Бившите занимални за децата се адаптират предоставяне на социални услуги в среда, близка до семейната.

Кмет, председателят на Общински съвет Симитли Владимир Христов, депутат, зам.-министър и директорът на Агенцията за социално подпомагане говориха за възможностите за откриване на нови социални услуги в общината, както и развитие на вече съществуващите, разширяване обхвата на рисковите социални групи и оказване на помощ върху тях чрез подобни услуги.

Зам-министърът даде дума да намери финансиране и за оборудване на модерна зала за рехабилитация към новия център в Железница, за която необходимост спомена на срещата Ивайло Гоцев, ръководител на социално звено ,,Заведения за социални услуги“ в община Симитли.

Pin It