Община Рила ще стопанисва 7 км от пътя Рилски манастир – Кирилова поляна

Правителството обяви за публична общинска собственост участък от републикански път III-107 Рилски манастир – Кирилова поляна. Участъкът е с дължина 7 км и е на територията на община Рила. Промяната се извършва по предложение на общината. Пътният участък е единствената транспортна връзка до архитектурни, исторически и художествени комплекси от национално значение.

По този начин община Рила ще има по-голяма самостоятелност в решенията за подобряване достъпа на населението, работещите в туристическите обекти лица, както и на туристите, тъй като администрацията ще може да кандидатства по програми на Европейския съюз за осигуряване на средства за възстановяване на технико- експлоатационното състояние на пътния участък.

С решението се променя и списъка на републиканските пътища, като наименованието на републикански път III-107 се променя на „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир“.

Pin It