Разлог се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

На 14 септември 2019 година Община Разлог ще се включи в доброволческата инициатива –„Да изчистим България заедно“.

Община Разлог ще се ангажира с извозването на събраните отпадъци до регионалното депо. „ЕКОПАК България“ като партньор на инициативата,ще предостави на общината чували и ръкавици,които ще бъдат раздадени при почистването.

“Да изчистим България заедно” е мащабна ежегодна доброволческа иницатива, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.