Облагородяват зоната около минералните извори в Рупите

Община Петрич започна поетапно облагородяване на пространството около минералните извори в м. Рупите. Вече има монтирани съблекални, пейки, химически тоалетни, както и един пешеходен мост с цел да се преминава безопасно между изворите. Изградена е и дървена ограда, която да ограничи максимално навлизането на автомобили в близост до изворите.

Идеята е създаването на удобства в този район, който се оказва много посещаван през цялата година. В краткосрочен план ще бъде монтирано осветление около изворите, както и видеонаблюдение. Освен това е предвидено да бъдат поставени на определени места перголи за обособяване на сенчести зони. Ще има също велостойки за обществено ползване и нови информационни табла.

Апелът на Община Петрич е посещаващите минералните извори в м. Рупите да опазват съоръженията, които са удобство и ще ползват рационално. Припомняме, че преди години Общината изгради нов паркинг на метри от комплекс „Ванга“ и естествените минерални извори, придоби в собственост и терен от „Напоителни системи“ ЕАД за разширяване на един от най-стеснените участъци от пътя, водещ към храма на пророчицата, минералните извори и археологически обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“.

Преди една година в района се монтира и електрическа станция за зареждане на автомобили.

Pin It

Публикувай мнение