Нови подземни контейнери за смет поставят в Сандански

снимка: Община Сандански

Нови 40 броя подземни контейнери за смет ще бъдат монтирани в Сандански. От тях 30 са големи – 3 куб. м. и 10 малки – 1, 5 куб. м. Новите и модерни контейнери за битови отпадъци, които ще бъдат разположени, не само в централната част на града, но и в кв. „Крайречен“, ж.к. „Спартак“ и пазара.

Тъй като малките контейнери, които се намират по главната ул. „Македония“ често прехвърлят капацитета си и е необходимо да бъдат обслужвани на 2 часа, ще бъдат заменени с по-големи.

Преди около година Община Сандански монтира първите подземни съдове за смет, които са разположени в централната градска част. След тяхното поставяне и провокираният интерес, значително се подобри хигиената и чистотата в града.