Нови машини за миeне на улиците и електроавтобуси срещу мръсния въздух в Благоевград

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов във връзка с поетия ангажимент за съдействие със справянето с един от най – важните проблеми за Благоевград – замърсяването на атмосферния въздух се среща днес с Инициативния комитет на протестно движение „Не искам да дишам сажди в Благоевград“ начело със Сергей Лазаров. На срещата присъстваха: председателят на Общински съвет Благоевград Андон Тодоров, директорът на дирекция „Планиране на инвестиционната дейности, строителство и екология“ инж. Венелин Трошанов, инж. Диана Стефанова – главен експерт „Еколог“ , общински съветници, адвокат Злата Ризова и жители на Благоевград.

Кметът инж. Румен Томов обясни, за предприетите основни мерки за справяне със замърсяването на въздуха. Градоначалникът заяви, че проблемите са систематизирани и се предприемат действия по компетентност. Той заяви: „Искам бизнеса да работи законосъобразно. Не ми е безразлично дали промишлените обекти работят в норма. Аз живея в Благоевград и също дишам този въздух.”

“До края на месец февруари, така както ви обещах на предходната среща, ще има позиционирани мобилни станции в района на промишлените обекти, за да могат жителите на Благоевград да имат достъп до тази информация 24 часа и да видят реалната ситуация“, каза Томов.

Градоначалникът допълни още, че са предвидени средства за нови машини за мине на улиците, поддържане на чистотата в община Благоевград. За справяне със замърсяването на въздуха от натоварения транспортен трафик съвместно с Общински съвет се предвижда въвеждането на електроавтобуси. Сред основните мерки е издадената заповед за налагане на санкции на физически лица и търговци за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, сред тях излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил и други леснозапалими материали, при които се отделят вредни емисии в атмосферата. На физически лица глобата е в размер от 500 лв до 3000 лв. На еднолични търговци и юридически лица глобата е в размер от 1 400 лв до 4000 лв. Към настоящия момент няма наложена санкция на физически лица и фирми. Сред приоритетите е преминаване към отопление на газ, постепенно въвеждане и монтиране на филтри на комините.

Инициативният комитет постави проблеми относно дейността и използваните съоръжения, липса на охлаждаща инсталация в ТЕЦ „РУБИН 08“. Според изказването този обект замърсява въздуха в Благоевград. Изказване направи и представител на фирма „Ванико“, която се намира в съседство на същия обект.

Инициативният комитет настоява за предприемане на спешни мерки: чист въздух и да не се замърсява околната среда . Кметът обяви, че ще се организира съвместна среща с регионалните органи на Министерство на околната среда и водите – РИОСВ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за предприемане на мерки за чист въздух.