Нова школа по компютърно моделиране и информационни технологии разкриха в Благоевград

Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград разкрива нова школа. Организационната педагогическа форма „Digital Art Workshop” е насочена към надграждане на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в забавна и безопасна среда. Учебната програма се базира на иновативния вариант STEAM. Заниманията ще се провеждат в съвременен и модерно оборудван кабинет.

В часовете учениците: ще придобият технически знания, умения и компетентности; ще се научат да работят със специализиран софтуер като Photoshop и Coreldraw; ще развият своите дигитални компетентности и творческо мислене; ще повишат своята инициативност, предприемчивост, креативност и мотивация за работят в екип.
Програмата е предназначена за ученици от:
– начален етап /3. и 4. клас/;
– прогимназиален етап /5. до 7. клас/.

Учениците ще имат възможност да се подготвят и участват в конкурси, олимпиади, състезания и изложби със създадените от тях творби и произведения на графичния дизайн – картички, покани, плакати, постери, брошури и др.

От 22.02.2021 година започва приемането на заявления от желаещите да се обучават в новата форма на ЦПЛР-ЦЛТРДБ. Повече информация може да получите на тел. 0878418280

Публикувай мнение