Нов детски кът в двора на детската градина в Бистрица

В двора на детската градина в село Бистрица започна монтирането на новия детски кът. Финансирането е от ПУДООС и е в размер на 5000 лева за детските съоръжения, които ще бъдат на разположение на малчуганите още от другата седмица.

Тогава ще започне изграждането и на другата детска площадка със съоръжения в центъра на селото по другия проект спечелен от Община Дупница в размер на 10 000 лева.

До дни трябва да стартират и монтажните дейности на детска площадка в село Яхиново на същата стойност, отново по проект на Общината. Монтажните дейности се съблюдават от кметовете на селата, а при приключването им, комисия от Община Дупница ще направи окончателен оглед с приемо-предавателен протокол.

Pin It