Незаконна маркировка подвежда туристите в Рила

снимки: НП Рила

Посетители на „Национален парк Рила“ сигнализираха за нарушения, извършени в района на Седемте Рилски езера и по туристическите /лятна и зимна/ пътеки към връх Мусала. Видно от снимките става ясно, че недоброжелателни посетители са обозначили погрешно маршрути, с което въвеждат в заблуждение всеки следващ турист.

Дирекция „Национален парк Рила“ напомня, че не се допуска изграждането на други помощни съоръжения и конструкции, както и поставянето на трайни знаци и обозначения на територията на НП „Рила“ без съгласуване с институцията.

Призовават се гражданите за повече бдителност по отношение опазването от увреждане на компонентите на околната среда.

Част от режимите и нормите, които трябва да се спазват на територията на „Национален парк Рила“ са:
– Забранено е паленето на огън на територията на НП „Рила”, освен на определените и обозначени за целта места.
– Да не се секат дървета и храсти и да не се късат цветя на територията на НП „Рила”.
– Абсолютно недопустими са всякакви опити и дейности водещи до увреждане или унищожаване на консервационно значими растения, животни и техните местообитания.
– При забелязване на нарушения, участниците в проявата да уведомят своевременно служителите от парковата охрана или Дирекцията на парка и др.

Pin It