Насрочената за 31 август сесия на ОбС- Благоевград се отменя

Насрочената за 31 август 2020 година сесия на общинския съвет в Благоевград се отменя.

Това стана ясно от съобщение до медиите.

Ето пълния текст на съобщението:

На основание чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, председателят на Общински съвет Благоевград- Андон Тодоров, уведомява Кмета на Община Благоевград, Областния управител на област Благоевград, общинските съветници и обществеността, че изменя годишния План за провеждане на заседанията на общински съвет за 2020 година, като от него отпада дата 31 август 2020 г. и същата се заменя с нова дата – 11 септември 2020 година.

Pin It