На вниманието на земеделци и стопани

Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че срокът за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година е 31.юли.2019 г.

Декларацията по чл. 69 и заявлението по чл. 70 се подават в Общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите.

Земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37Б може да се разпределя между ползвателите като „бели петна“.

ОД „Земеделие“ Благоевград

Pin It