На 18 май започва планова профилактика на водопроводната мрежа в община Симитли

Общинска администрация Симитли уведомява, че „ВиК“ ЕООД – Благоевград ще извърши планова профилактика / почистване и дезинфекция / на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на териотрията на община Симитли в периода от 18.05.2020 г. до 05.06.2020 г. при следния график:

На 18.05. 2020 г. / понеделник / от 08:00 часа – с. Брежани

На 19.05.2020 г. / вторник / от 17:00 часа – с. Полето

На 20.05.2020 г. / сряда / от 08:00 часа – с. Крупник

На 21.05.2020 г. / четвъртък / от 17:00 часа – с. Полена и с. Черниче

На 01.06.2020 г. / понеделник / от 08:00 часа – гр. Симитли

На 02.06.2020 г. / вторник / от 17:00 часа – с. Градево

Поради профилактиката горецитираните населени места в посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване и в периода на профилактиката за конкретно населено място водата няма да бъде годна за питейно-битови нужди.

Pin It

Публикувай мнение