Мраморен коринтски капител излезе изпод пръстта в Хераклея Синтика

Мраморен коринтски капител излезе днес изпод пръстта в Хераклея Синтика край с.Рупите, Петричко, съобщиха от Archaeologia Bulgarica. Според ръководителя на разкопките доц. д-р Вагалински (НАИМ) този добре запазен капител е от II или най-късно от началото на III век и е бил част от западния портик (покрит коридор), за който досега не беше сигурно дали е имал мраморна колонада.

Находката се отличава в детайлите от досега откритите капители, които също са майсторска изработка – а това означава, че градът е бил достатъчно заможен, за да си позволи на няколко пъти много добри каменоделци.

Доц. д-р Вагалински очаква още подобни находки и добавя, че тази за пореден път доказва процъфтяването на Хераклея Синтика чак до голямото земетресение през IV век.

Pin It