МОСВ: Очакват се значителни повишения на речните нива през следващите дни

За 26 юни 2018 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от втора степен за опасно време (оранжев код) в 9 (девет) области от Югоизточна и Централна България. В 15 области е в сила първа степен на предупреждение (жълт код). Очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури, главно в следобедните часове, вечерта и през нощта срещу сряда.

В Дунавски басейн днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26до 29 юни, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26 и през нощта на 26 срещу 27 юни във водосборите на реките западно от река Русенски Лом, вечерта на 27 юни във водосборите на реките западно от река Вит; през деня на 28 юни във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Добруджанските реки.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 26.06.2018 г. във водосбора на р. Лефеджа и р. Стара Река (притоци на р. Янтра), р.Бели Лом (приток на р. Русенски Лом), във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом, в сутрешните и обедните часове на 27.06.2018 г. във водосборите на добруджанските реки, в следобедните часове на 27.06 във водосборите на р. Плащица, р. Егуля, р. Витошка Бистрица, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато (притоци на р. Искър).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре до вечерта речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се повишават. През нощта на 26срещу 27 и на 27 юни ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Лесновска, Макък Искър, Златна Панега и Гостиля. В следобедните и вечерни часове на 28 юни ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево и реките Владайска, Лесновска, Блато, Ботуня, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля. Значително ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река с максимуми на 29 и 30 юни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 26, 27 и 28 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. В следствие на валежи от следобедните часове на 26 юни ще започне повишаване на речните нива в целият водосбор. На 27 юни се очаква праговете за внимание да бъдат достигнати при Габрово и с. Джулюница, в останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 юни 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

В Черноморски басейн днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26 до 29 юни, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26 юни във водосборите на Южночерноморските реки; през нощта на 26 срещу 27 и през деня на 28 юни във водосборите на Северночерноморските реки.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. в горните части от водосбор на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки.

В Източнобеломорски басейн  днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26 до 29 юни, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26 и през нощта на 26 срещу 27 юни в старопланинските притоци на реките Тунджа и на Марица и във водосборите на реките Арда и Бяла; в следобедните и вечерни часове на 27 юни в средните и долните течения на река Тунджа (по основната река и в притоците ѝ р. Мочурица, р. Араплийска) и река Марица (по основната река и в Родопските ѝ притоци, както и в притоците ѝ р. Сазлийка, р. Харманлийска река, р. Бисерска, р. Лозенска); на 28 юни в горното течение на река Марица (в Родопските и Старопланинските ѝ притоци), а в долните течения на основните реки повишения ще има, вследствие на оттичане.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 26.06.2018 г. в средните и долни части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица, и долните части от водосбора на р. Арда, във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. в горните части от водосбора на р. Тунджа и във водосбора на притока ѝ р. Мочурица, средните части от водосбора на р. Марица и старопланинските ѝ притоци.

В Западнобеломорски басейн днес и утре речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 27 и 28 юни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на реките Доспат, Места и в средното и долното течение на Струма.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 25.06.2018 г в пиринските притоци на р. Места и р. Струма, в обедните и следобедните часове на 27.06.2018 г. във водосбора на р. Доспат и пиринските притоци на р. Места и р. Струма;.В следобедните и вечерни часове на 27.06.2018 г. – със средните части от водосбора на р. Струма;

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Pin It