Изграждат тренировъчен полигон и обучителен център за реакция при кризисни ситуации в Благоевград

Днес в Благоевград, с откриваща пресконференция беше даден официалния старт на стратегическия трансграничен  проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район  – FLOODGUARD“. На пресконференцията присъстваха областният управител на Благоевград, Бисер Михайлов, главен комисар Николай Николов, представители на Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представители на всички 7 партньора, както и служители в териториалните структури на изпълнителната власт.

По време на събитието бяха представени основните дейности, заложените цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта, който обхваща общите речни басейни на трансграничните реки – Стримон-Струма, Нестос-Места, Ардас-Арда и Еврос-Марица.

Проектът предвижда изграждането на тренировъчен полигон и обучителен център на специалистите от Регионалните дирекции Пожарна безопасност и защита на населението за действия при наводнения и кризисни ситуации; – въвеждане на специализиран софтуер, който ще симулира реална среда на действия по превенция, готовност, реакция и възстановяване при бедствени ситуации; създаването на ефективни структури за обмен на информация и координирани действия в областта на оценката и управлението на рисковете, свързани с наводненията за подобряване трансграничното сътрудничеството и съвместната координация на плановете за управление на риска от наводнения за общите речни басейни.

С изграждането на съвместен обучителен център за първореагиращите в бедствени ситуации – професионалните служители на ГДПБЗН – МВР и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от гръцка страна и с осигуреното високотехнологично оборудване ще се създаде възможност за обучение в обстановка, близка до реалната. Ще се симулират различни изкуствени препятствия, потопени обекти, залети от вода територии и други подобни. Предвижда се включването на съвместни обучения в областта на водното спасяване.

За осигуряване на устойчивост при бедствия и навременна реакция при наводнения ще бъде осигурена специализирана техника – Командно-щабен автомобил с висока проходимост, Ратраци, въжени спасителни системи и надуваеми диги, като част от специализираното оборудване.

Превидено е също разработване на двустранни планове и стандартни оперативни процедури за комуникация, логистични и оперативни дейности в бедствени ситуации. Проектните дейности включват разработване на инструменти за събиране на данни, анализи и оценки необходими за анализ, оценка и мониторинг на климатичните данни и създаване на цифрови модели, както и разработване на информационни структури за намаляване на риска от наводнения.

Pin It