Липса на oсветление на редица пътни участъци в Петричко

Община Петрич иска съдействие за отстраняване на проблеми с осветление на участъци от републиканската пътна мрежа. Това се посочва в писмо до МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“, които се сезират за възникнали повреди в осветлението на четири пътни отсечки от републиканската мрежа и липсата на такова на възлови участъци. Става въпрос за подходите към Петрич от АМ „Струма“, които не са осветени, а това е натоварен маршрут и към ГКПП „Златарево“.

Липса на осветление или неработещо такова има при: пътен възел „Петрич – Мелник”; пътен възел „Генерал Тодоров – Катунци”; пътна връзка „Марикостиново” и пътна връзка „Петрич – Марикостиново – Кулата”. От местната власт в Петрич уточняват, че предприемането на действия от страна на ресорните ведомства ще бъде продължение на системния им подход за осигуряването на пътната безопасност.

Съдействие на Община Петрич оказва и депутатът Георги Динев. Въвеждането в изправност и осигуряване функционирането по предназначение на осветлението е наложително предвид факта, че община Петрич е гранична и на нейната територия са разположени основни пътни връзки и контролни пропускателни пунктове със съседните държави – Гърция и Северна Македония.

Поради тези обстоятелства е важно да бъдат осигурени всички условия на водачите, така че да имат удобен и безопасен достъп от АМ „Струма” към град Петрич, съответно и към ГКПП „Златарево“.

Pin It