Конструктивни предложения за промени на кръглите маси в Благоевград, Гоце Делчев и Сандански

OLYMPUS DIGITAL CAMERAС конструктивни предложения за промени в нормативната уредба, която ще регулира усвояването на европейските средства през следващия програмен период 2014-2020г., приключи цикълът от кръгли маси, проведени от Областен информационен център – Благоевград през изминалата седмица в региона.

Поредицата от срещи в градовете Благоевград, Гоце Делчев и Сандански е част от националната инициатива „Научени уроци“, която се реализира на територията на цялата страна чрез мрежата от 28-те информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Кампанията се провежда под егидата на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

Основните искания и предложения на участниците, представители на почти всички видове бенефициенти: бизнес, общински и регионални администрации, неправителствени организации, училища, читалища и граждани, са за опростяване на процедурите при кандидатстване и отчитане на проектите, уеднаквяване на правилата по различните Оперативни програми, предоставяне на по-висок процент авансови средства, съкращаване на сроковете при плащанията, въвеждане на електронно кандидатстване, както и помощ при подготвяне на проектопредложенията.

Всички получени от 28-те области на страната мнения на бенефициентите, ще бъдат представени и обсъдени с управляващите органи на национална кръгла маса, която предстои да се проведе през месец ноември в София. Целта е подобряване на новите правила и процедури, регулиращи системата за управление на средствата от ЕС за периода 2014-2020.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pin It