Кръгла маса на тема „Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск“ ще се проведе в ЮЗУ

На 19 март 2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в зала 412 (Учебен корпус №1 ) ще се проведе кръгла маса на тема “Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск”. Модератори на срещата ще бъдат Юлиана Ковачка и Димитър Шопов.

Основните теми, които ще бъдат обсъдени по време на форума са:

– Доброволчески инициативи – представяне опита на настоящи и бивши студенти, реализирали се в социопедагогическата сфера;

– От практиката към теорията – междуинституционално партньорство;

– Професионална реализация на социалния педагог.

Организатори на кръглата маса са катедра “Педагогика” към Факултета по педагогика и Центърът за обществена подкрепа, гр. Дупница.

 

Pin It