Кметът Камбитов ще открие обект по проект „Благоустрояване на градска среда“

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов  официално ще открие обект „Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. „Св. Димитър Солунски“,ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св.св. Кирил и Методий“- до хотел Ален Мак“ и от улица „Марица“ до ул. „Иван Михайлов“.  Официалното откриване ще започне в 11.45 часа на 16 април /вторник/ на бул. „Св.св.Кирил и Методий“ №20.

Обектът е част от мащабния проект „Благоустрояване на градската среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът стартира на 18 ноември 2016 г. със сключения между Община Благоевград и Управляващия орган на ОПРР Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Pin It

One Comment - Write a Comment

  1. Драган Цирков · Edit

    Особено належащо е да се изгради вело алея от Ж.К. “Еленово ‘” до Ц.Г.Ч .

Comments are closed.