Изследват качеството на водата на река Благоевградска Бистрица

reka_voda_rechni_kamuni-techenie021456

Днес от 13:00 часа на въжения мост на р.Благоевградска Бистрица при алеята за парк „Бачиново”, ще се проведе полево обследване за качеството и количеството на водите на реката.

То се организира съвместно от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, Регионална инспекция по околна среда и водите – Благоевград, Регионална Лаборатория – Благоевград към Изпълнителна агенция по околната среда и студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда” на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Освен полевите измервания, ще се акцентира и върху оценката на състоянието на повърхностните води.

От 15:30 часа в заседателната зала на РИОСВ – Благоевград ще бъде представена презентация пред студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда” на ЮЗУ „Неофит Рилски” на тема “Контрол на институциите РИОСВ и БДЗБР върху обектите, формиращи отпадъчни води”.

 

Pin It