Инж. Росица Димитрова: Част от общинските съветници в Благоевград показаха неангажираност по отношение на проблемите, свързани с ВиК сектора

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград инж. Росица Димитрова излезе днес с позиция след края на заседанието на ОбС Благоевград.

Ето какво пише в нея:

Част от общинските съветници в Благоевград днес показаха явна неангажираност по отношение на проблемите, свързани с ВиК сектора. 

По време на редовна сесия кметът на общината или друг представител на местната власт трябваше да бъде упълномощен за участие в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, насрочено за 07.07.2020 г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация. 

Заради политическите интереси на група общински съветници обаче сесията бе прекратена, като същите излязоха демонстративно от залата.

По този начин жителите на Благоевград остават без възможност да бъдат представени в заседанието, по време на което ще се разглежда Инвестиционната програма на дружеството за 2020 г., с предвидени инвестиции в публично-общинска собственост на стойност 865 хил. лева. 

Напомням, че за периода от 2016 г. до 2019 г., от подписване на договор между ВиК и АВиК, са вложени приблизително 2 млн. лева в публични активи.

Създалата се ситуация носи след себе си редица негативни последствия, а засегнати ще бъдат потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Уважаеми г-да, 

напомням, че водата няма цвят и всеки, който пренебрегва проблемите в сектора заради политически интереси, се оказва от губещата страна!

Pin It