Над 330 хиляди лева инвестират за газификация на детските градини в Струмяни

Кметът на общината Емил Илиев сключи договор за изграждане на локални парни инсталации в размер на 166 355,49 хил. евро в детските градини на трите големи села в общината : Микрево, Струмяни и Илинденци – ”Инсталация за компресиран природен газ (КПГ), ГРП -200/4 bar,ГРЗТ-[4/0.1bar];G16 и бутилкова батерия (бюндел), захранващи горелки на природен газ в котелно помещение” в ОДЗ”Патиланци”, намиращи се в с.Струмяни, с.Микрево и с.Илинденци, общ. Струмяни.

Инвестицията е по проект „Българче и македонче – ръка за ръка”по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония, по който в община Василево ще се изгради нов обект Детска градина в село Василево, община Василево.

Проектът е изключително важен и за двете общини, защото касае условията на живот и възпитание на децата.

С реализирането на проекта в община Струмяни ще се намалят значително разходите за дърва и електро енергия.

Разработена е самостоятелна отоплителна инсталация на сградите, затворена система с водно отопление – 2 броя ЗРСх100 л и предпазен вентил Ду 32. Отоплението на всички обитаеми помещения е радиаторно с хоризонтална тръбна разводка. Хоризонталната разводка ще се изпълни с тръби от полиетилен и арматура.

Pin It