И Гоце Делчев се включва в кампанията за почистване тази събота

Община Гоце Делчев за поредна година ще се включи в кампанията  „Да изчистим България заедно“. Тази година тя ще се проведе на 14.09.2019 г. /събота/. Целта на кампанията е събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата и транспортирането им до Регионалното депо за неопасни отпадъци, както и мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване

Община Гоце Делчев, подкрепя инициативата и ще подсигури на всички участници в кампанията по почистването на града полиетиленови торби и ръкавици, които може да получите всеки ден от 08:00ч. до 12:00ч., от домакина на община Гоце Делчев.

По населени места можете да се обръщате към Кметове и кметски наместници за снабдяване с чували и ръкавици, както и за помощ при извозването на събраните отпадъци. Тези, които подкрепят инициативата и се включат в почистването, да спазят тези основни правила: всички събрани битови отпадъци изхвърляйте в съдовете за смет, а когато се запълнят ги събирайте в чували, които поставяйте на удобно за извозване място; кастренето и орязването на клони да не се извършва безконтролно –Общината трябва да бъде уведомена предварително, където това се налага. Клоните да се събират на подходящи и удобни за извозване места.

Община Гоце Делчев има възможност да извози събраните отпадъци, като при необходимост е нужно да се позвъни на телефон 0888 006 080. Ръководителите на предприятия, учреждения и фирми да направят необходимата организация и да включат своите служители за участие в инициативата, като почистят прилежащите територии около своите офиси и сгради.

Призовават се домоуправителите в жилищните блокове също да се обърнат към своите съседи и да излязат да почистят около блоковете си, както и да оформят зелените пространства около тях.

Pin It