Повече уют и топлина за потребителите на Дневен център „Зорница“ в Благоевград

Подобриха условията в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“ в Благоевград. Сред изпълнените дейности са смяна на подовата настилка, пребоядисване и ремонт на обслужващите помещения.

Освен това сградата на Дневен център вече е газифицирана, като това ще доведе и до намаляване на разходите за отопление. С реализирането на дейностите значително е подобрен средата в социалното заведение и е осигурен по-голям уют за потребителите.

Сред вече газифицираните са Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за стари хора, Дом за стари хора в квартал „Струмско”,  Център за ранно детско развитие, както и Домашен социален патронаж в квартал „Еленово“.

Pin It