Фотодокументална изложба „Погромът на Босилеградско 15 – 16 май 1917 г.” ще бъде представена в Благоевград

На 14 ноември от 17:00 часа във фоайето на регионален исторически музей – Благоевград ще бъде открита фотодокументална изложба „Погромът на Босилеградско 15 – 16 май 1917 г.”.

Събитието е по повод 100 години от подписването на несправедливия Ньойски договор.

Автор на изложбата е доц. д-р Ангел Джонев.

Използвани са документи от Централен държавен архив, Научен архив на Българска академия на науките, Държавен военноисторически архив-В.Търново, Държавен архив – Кюстендил и РИМ – Кюстендил.

Pin It