Седем фирми кандидатстват за изпълнител по проект „Долината на Струма”

Седем фирми кандидатстват за изпълнител на проект «Долината на Струма”. Имената на кандидатите бяха обявени днес на публично отваряне на оферти, което се проведе в сградата на община Благоевград.

„БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ” ЕООД, “БИК – БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ” АД, ДЗЗД “БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ 2012”, “Д енд Д” Агенция за проучване и връзки с обществеността АД, Консорциум „ЗА Струма” – град София, „Декони Интернешънъл АД и Консорциум „Инфокамп” ДЗЗД са конкуриращите се фирми за изпълнение на проекта, който включва три позиции. Те са свързани с изработване на туристически пакети, публичност на проекта, маркетинг и реклама на създадените туристически продукти.

Част от документите, които фирмите представиха бяха предложение за изпълнение на поръчката, имената на екип от експерти, които ще отговарят за реализирането на проекта и референции от предишни партньори. След приключване на публичната част, комисията се оттегли, за да разгледа, оцени и класира постъпилите от участниците в процедурата оферти. От тях ще бъде избрана тази, която отговаря на всички изисквания на проекта.

Договорът по проект “Долината на Струма” бе подписан през месец февруари, на официална церемония в сградата на Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”. Неговата стойност е 500 000 лева, като община Благоевград е водеща организация. Партньори по проекта са общините Симитли и Кочериново.
„Долината на Струма” цели да увеличи интереса към конкурентоспособни туристически ресурси на територията на трите общини чрез конкретни дейности в областта на маркетинга и рекламата. Те ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Pin It