Ето как авиацията помага да опазим горите в Югозападна България

На 12 и 13 септември в ДГС Гърмен и ДЛС Дикчан се извърши въздушно пръскане срещу боровата процесионка, която макар и част от горското биоразнообразие създава проблеми при опазването на създадените от лесовъдите иглолистни гори върху силно ерозирали терени.

Лесозащитните действия се предприемат от Югозападното държавно предприятие, за да бъде намалена плътността на насекомото, което обезлиства дърветата. Необходимостта от провеждане на авиоборбата бе потвърдена от Лесозащитна станция – София и разрешена от Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград. За дейности бяха уведомени всички заинтересовани страни – кметства, регистрирани пчелари и пчеларски сдружения.

Мероприятиятието обхвана 1000 дка в землището на селата Марчево и Лещен, в община Гърмен и 1800 дка в землището на селата Вълкосел и Слащен, община Сатовча.  Видимите белези за наличието на борова процесионка са белите къдели по клоните, където зимуват гъсениците. Пеперудите летят през лятото и снасят яйцата си по иглиците на бора, образувайки яйчено калъфче около тях, покрито с бежови люспи. Гъсениците са кафеникави, покрити с парливи космици. Не е желателно директното им докосване, защото причиняват сърбеж и обриви.

Въздушното пръскане се извърши с вертолет Enstorm 480b със система за ултрамалообемно разпръскване на работния разтвор, собственост на фирма „Фортуна Еър ЕООД“ – гр. Велико Търново.
Преди въздушното пръскане бе извършено промиване, проверка и калибриране на системата за ULV третиране.

Третирането е извършено при слънчево време, температура на въздуха 16°С, скорост на вятъра 2,3 м/сек. След третирането бяха поставени ентомологични ръкави за отчитане ефекта на мероприятието до 21 дни след това. Предстои повторна проверка в началото на октомври. Източник: ЮЗДП

Pin It

One Comment - Write a Comment

  1. Петя Матева · Edit

    Чудесно, че споделяте информацията, но моля Ви, цитирайте източника си – ЮЗДП ДП гр. Благоевград. И снимките, и написаното са дело само и единствено на горските от ЮЗДП и двете стопанства, в които се пръска.

Comments are closed.