Имате идея? Искате да стартирате самостоятелен бизнес? Имате нужда от помощ? Елате на БЕЗПЛАТНОТО обучение по предприемачество на ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД в гр. Благоевград!

Имате идея? Искате да стартирате самостоятелен бизнес? Имате нужда от помощ?
Елате на БЕЗПЛАТНОТО обучение по предприемачество на ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД в гр. Благоевград!

ЗАЕДНО ще преминем през предприемаческите знания и умения  – от анализ на идеята, през стратегията как да бъдете забелязани на пазара,кои са успешните дейности, за да останете конкурентноспособни и успешни в дългосрочен план, до това – какви са възможностите за финансиране.

Успешно преминалите цялото обучение ще получат сертификат! Всеки участник ще има възможността да се възползва и от последващите БЕЗПЛАТНИ консултации за стартиране на бизнес и съдействие за кандидатстване по европейски програми!

Събитието ще се състои от 4 – 6 юли, от 08:30 часа.

Място: ул. „Иван Михайлов“ 1, Зала „Пара“ (последен етаж)

ОЧАКВАМЕ ВИ! ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ Е ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Всеки, който има интерес, следва да се регистрира за участие в обучението чрез:
GSM: +359 876 687 823
e-mail: projects@delina-consult.com
Facebookpage: Предприемачество

https://www.facebook.com/supportforentrepreneurship/

Събитието се организира от ДЕЛИНА КОНСУЛТ ООД и се изпълнява по проект № BG05M9OP001-1.023-0052-С01 “Устойчиви и качествени работни места чрез подкрепа за развитие на предприемачеството”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Pin It