Две улици в Кочан с нарушено водоподаване от понеделник

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Кочан, община Сатовча, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улица „Свобода“ в с. Кочан, за периода от 27.05.2019 г. (понеделник) до 31.05.2019 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Свобода“ и ул. „Стефан Караджа“.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушаване на водоподаването, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

Pin It