Дружество „Знание” – Благоевград отбеляза 25 години от създаването си

25_godini_drujestvo_znanie_blagoevgrad

Създадено преди 25 години РД “Знание“ – Благоевград изпълнява своята мисия и досега, именно да работи в съответствие със съвременните постижения на науката, социалната практика и човешките ценности за повишаване на образованието, квалификацията, информираността и културата на населението и за развитие и укрепване на демократичните процеси.

През тези години самостоятелно и в партньорство с висши и средни учебни заведения, неправителствени организации, държавни институции и бизнеса са реализирани множество курсове и проекти в различни направления – следдипломни квалификации на специалисти с висше образование по мениджмънт, маркетинг, икономика, търговия, финанси, банково дело, педагогика и други, обучение на аналитични специалисти по стопанска ефективност, чуждо езиково обучение, компютърна грамотност, валутни касиери, готвачи, барман сервитьори, хлебари, сладкари, фризьори, козметици, шивачи, строителни работници и други.

С гордост може да се заяви, че през този период са преминали и получили нужната квалификация над 6000 души. Голяма част от тях са реализирани специалисти, които работят самостоятелно или дават работа на много хора. Не малка част от обучените са надградили своето образование и са конкурентни на пазара на труд.

След присъединяването на България към европейската инициатива „Дни на учене през целия живот“ през 2003г. дружество „Знание“ беше един от главните организатори на редица мероприятия в националната инициатива на местно ниво. И ако целта на тази инициатива е в определен период от годината да фокусира вниманието на обществеността към въпросите на образованието изобщо и особено с акцент на образованието и обучението извън класната стая или студентската банка можем да кажем, че много преди това в Дружеството е усетена динамиката на развитие в социален, икономически и културен аспект и необходимостта от определени кадри за различни области на приложение.

За нас обучението на възрастни не е само цел, инициатива или мероприятие, а форма за съществуване това е нашата целогодишна дейност. През нашите курсове преминават хора от различни възрастови групи от 18 до 60 годишни и желанието им да се образоват и квалифицират е продиктувано от най различни фактори , като се започне от лични просто да усвоят език, компютърни умения или професия и се стигне до желание да се усъвършенстват за да бъдат конкурентни на пазара на труда или да започнат самостоятелен бизнес.

Дружеството активно работи с общинските и държавни институции на територията на града и областта в партньорство с много неправителствени организации, общини като Благоевград, Сандански, по големи проекти свързани с обучение и трансграничното сътрудничество. Курсисти са преминали обучение и са взели европейски сертификати, като Telc за чуждо езиково обучение за работа и компютърен сертификат Xpert.

Четвърт век дружеството работи и с агенцията по заетостта и бюрата по труда в града и областта, а през последните години по „Оперативна програма развитие на човешките ресурси“, както за безработни така и за работещи.

Дружество Знание – Благоевград притежава лицензия към националната агенция за професионално обучение и образование. Извършва обучение с 20 професии и 32 специалности. Работи с добър екип от преподаватели с умения за работа с възрастни.

Дружеството е учредител и член на Федерацията на дружествата за разпространение на знания София, която също отбелязва 25 г. от създаването си.

Pin It