Доброволци залесяват с първите контейнерни фиданки, произведени от ЮЗДП

На 14 септември – събота, Югозападното държавно предприятие ще бъде домакин и партньор на голяма доброволческа акция за създаване на нова гора в района на „ДГС София”. Залесяването ще се извърши край с. Локорско, в горски територии с унищожени от корояди иглолистни насаждения.

На площ от 10 декара ще бъдат засадени 3600 контейнерни фиданки от черен бор и дъб. Всички те са произведени с първата в България автоматизирана поточна линия, доставена от ЮЗДП в рамките на проект, финансиран от програма LIFE 2016 на Европейската комисия.

Целта на проекта е да бъдат възстановени увредени гори и хабитати от мрежата НАТУРА в България.

Pin It

Публикувай мнение