ДНП „Рила“ отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие

Експертите от Дирекция „Национален парк Рила“ проведоха екологична образователна програма, в ДГ № 4 „Роса“ – Благоевград, за представяне на богатото биологично разнообразие на защитената територия. Интерактивните занимания, под формата на презентации и редене на пъзели, представиха растенията, животните и гъбите и спомогнаха за създаване на екологично мислене у малчуганите, както и възможност за широко познаване на различните биологични видове. В инициативата участваха над 100 деца от ІІІ и ІV група и техните ръководители от детското заведение.

На Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, под мотото „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“, в Посетителските центрове в Паничище и Самоков се организира Информационен ден. Пред общо 48 посетители в двата центъра на Националния парк беше популяризирано уникалното природно богатство на парка с беседи и прожекции.

От опазването на биоразнообразието зависи живота на хората и всички живи организми, населяващи нашата планета. Биологичното разнообразие е важен компонент на околната среда и осигурява равновесието в природата. Международният ден на биоразнообразие е „звънец“ за по-голяма съпричастност на всички нас към опазването на природата и нейното устойчиво ползване. Тя е фактор за икономически просперитет на обществото.

Pin It