Днес е Международен ден на метрологията

manometar_metrologia_metrology

20 май е Международен ден на метрологията, с който се отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Този договор създава основа за кохерентна система за измервания по целия свят, която е в подкрепа на научните изследвания и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и в подобряването на качеството на живота и защитата на околната среда.

Мотото на Световния ден на метрологията 2019 е „Международната система единици – фундаментално по-добра”. Това мото е избрано, защото на 16 ноември 2018 г. Генералната конференция по мерки и теглилки одобри една от най-значимите промени на Международната система единици (SI) от създаването й. Изследванията за нови измервателни методи, включително използващи квантови явления, подкрепят промяната, която влиза в сила на 20 май 2019 г. Сега SI се основава на група от определения, свързани с физичните закони. Предимството й е възможността за осигуряване на по-нататъшния прогрес на науката за измерванията и технологиите за удовлетворяване на нуждите на бъдещите потребители за много години напред.

Националните метрологични институти участват в сравнения, координирани от Международното бюро по мерки и теглилки, за да се осигури надеждност на резултатите от измервания навсякъде по света. Международната организация по законова метрология разработва международни препоръки, целта на които е уеднаквяване и хармонизиране на изискванията по света в много области, включително и в областта на транспорта.

Pin It